DSC_0185DSC_0460-2DSC_0098bokaDSC_1013-2DSC_01602013053013699156696XHdIw1c

Välkommen till

FSO Fria förskolor!


FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan”.

För FSO går detta uppdrag i linje med de grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen (IKA) 1995, och som i likhet med medlemmarnas uppdrag ligger till grund för FSO:s verksamhet.

Klicka här för IKA:s sju kooperativa principer

FSO:s arbete värnar såväl barnens trygghet och individuella säkerhet och integritet som medlemsförskolorna och deras personals möjlighet till en god och trygg arbetsmiljö. Förskolorna kan då ge barnen de verktyg och förutsättningar de behöver för sin utveckling. FSO välkomnar därför varje initiativ som syftar till att stärka barnens trygghet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt och på bästa sätt tillgodogöra sig lärande och utveckling.

Som stöd för fristående förskolor har FSO tagit fram ett antal branschrekommendationer.
© Copyright FSO Fria förskolor

Mycket stor efterfrågan på plats till FSO-dagen 2017

Programmet för FSO-dagen 2017 är nu klart, och du som är medlem i FSO kan nu anmäla dig till både Rikskonferensen för förskolechefer den 27 april 2017 och FSO-dagen följande dag, den 28 april 2017.

Men det gäller att du inte väntar för länge. Intresset är mycket stort och det gäller att du är snabb med din anmälan. Redan nu är det färre än 100 platser kvar. Till Rikskonferensen för förskolechefer återstår nu bara ett fåtal platser.

Från och med i år görs anmälan till bägge evenemangen i ett särskilt formulär.

Klicka här för mer information!

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Konferenser för förskolechefer
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra samarbetspartners
 • Medlemstidningen FSO-Bladet fyra gånger/år
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för förskolechefer
 • Har du verkligen råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!