FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer

Nästa utbildning 27 september 2018 - 25 januari 2019 på Scandic Park hotell i Stockholm.
Anmälningstiden är nu öppen.

Befattningsutbildningen för förskolechefer, som arrangeras för tionde gången, vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli förskolechef. Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen.
  
Utbildningen omfattar åtta heldagar.

Alla utbildningsdagar är heldagar (torsdagar kl 10.00-18.00 och fredagar kl 08.00-16.00)

27 september 2018, utbildningsdag 1: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 1
28 september 2018, utbildningsdag 2: Krishantering, Lagstiftning som gäller förskolan (PuL, Sekretess, Miljöbalken mm)

25 oktober 2018, utbildningsdag 3: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 2
26 oktober 2018, utbildningsdag 4: Arbetsgivaransvar, Arbetsmiljö och andra planer (SBA + Säkerhet), Chefsrollen

6 december 2018, utbildningsdag 5: Tillsyn (Myndighetens ansvar och befogenheter, kvalitet), Systematiskt kvalitetsarbete del 3
7 december 2018, utbildningsdag 6: Kränkande behandling (plan och lagkrav), Press/Media

24 januari 2019, utbildningsdag 7: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 1
25 januari 2019, utbildningsdag 8: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 2
(Med reservation för ev ändringar)


OBS! Diplom/Utbildningsbevis delas ut till samtliga som genomför hela utbildningen.

Kostnad: 24.950 kronor plus moms för medlemmar i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen. Uppge medlemsnummer vid bokning. 30.950 kronor plus moms för övriga. I priset för utbildningen ingår allt kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe samtliga dagar.

Observera att anmälan är bindande. Skulle deltagare på grund av sjukdom missa en eller flera delar av utbildningen finns det i mån av plats möjlighet att "gå om" missade delar vid senare utbildningstillfällen till en kostnad av 3.100 kr/dag + moms. För icke medlemmar i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 3.900 kr/dag + moms.


Klicka här för att läsa mer om FSO:s förskolechefsutbildning.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9