Nyheter

 • 2017-12-15
  Anmäl huvudman till Bolagsverket

  Riksdagen har beslutat att företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det innebär att din förening behöver ta reda på vem som är verklig huvudman och skicka in uppgifterna

 • 2017-12-14
  FSO anmäler Alingsås kommun - igen!

  PRESSMEDDELANDE:

 • 2017-12-10
  Förstår barn betoningar innan de själva kan betona?

  Är stockholmska en fördel när barn lär sig att betona ord? Klart är i alla fall att dialekten skulle kunna underlätta, jämfört med till exempel skånskan. Genom att studera hur stockholmska och skånsk

 • 2017-12-10
  Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn som har svenska som andraspråk

  Tillsammans med personal och barn på förskolan Stallet i Trollhättan har Mirella Forsberg Ahlcrona, lektor i utbildningsvetenskap och forskare på Högskolan Väst, gjort en pilotstudie om hur förskolans

 • 2017-12-07
  Julgåvor till anställda - vad gäller?

  När julen närmar sig vill många arbetsgivare ge gåvor till sina anställda som tack för året som gått. Vilka gåvor är skattefria och hur mycket får en skattefri julgåva egentligen kosta? Här får du sva

 • 2017-12-04
  Alla förskolor ska lära barn om rätten till sin egen kropp

  Regeringen vill göra det obligatoriskt för förskolor att lära barn om rätten till kroppslig integritet. Förslaget är en del av den nya läroplanen för förskolan, som just nu håller på att tas fram, och

 • 2017-11-28
  Därför bör förskolorna skippa sockret

  Övervikt och fetma är ett ökande problem. Ett sätt att bromsa utvecklingen är att jobba förebyggande genom att ge barn bra vanor i vardagen, menar Anna-Karin Quetel på Livsmedelsverket i Uppsala. - V

 • 2017-11-26
  Olikheter mellan förskolor i arbetet med särskilt stöd

  Det finns stora kvalitetsskillnader i hur förskolor arbetar med särskilt stöd. Många förskolor har inte tillräckligt utvecklade arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. De

 • 2017-11-22
  Statsbidrag att söka 2018

  Huvudmän som driver förskolor och skolor kan ansöka om statsbidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag

 • 2017-11-22
  Kritik mot kvalitetsgranskning

  Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan får kritik för att fokusera för mycket på brister och problem, men generaldirektör Helén Ängmo försvarar myndighetens arbetssätt.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9