Nyheter

 • 2017-10-17
  Förskolan bra för barnens hälsa

  Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi har sammanställt nordisk forskning om hur barn påverkas av att gå i förskola. Barn som går i förskola har en bättre psykisk hälsa och får färre infekt

 • 2017-10-17
  Den svenska förskolan är bra, men...

  Sverige har fortfarande en fantastisk förskola, men den är under stark press. Det skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand med anledning av den rapport som Lärarförbundet har tagit fra

 • 2017-10-12
  Snabb inskolning gör föräldrarna trygga

  När föräldrarna är aktiva i inskolningen får personalen snabbare förståelse för barnet. Samtidigt transformeras föräldrarna till sin nya roll: den att bli förskoleförälder.

 • 2017-10-06
  "Sluta att stänga av barn från förskolan"

  Barn som redan är utsatta och behöver förskolan, stängs ibland av när föräldrarna inte har betalat avgiften. Men kommuner som agerar så åsidosätter både skollagen och barnkonventionen, skriver forskar

 • 2017-10-06
  Omsätt forskning om autism till praktik i förskolan

  Kompetensutveckling i kombination med coachning för all personal, systemstöd och ett bra stöd från förskolechef ger förutsättningar till en god implementering av ett forskningsbaserat arbetssätt kring

 • 2017-10-04
  Utbildningsdag om smittskydd

  Den 28 nov arrangerar nätverket Smittskydd i förskolan sin första utbildningsdag på Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Målgruppen är personal inom smittskydd, miljö-och hälsoskydd, barnhälsovård och fö

 • 2017-10-04
  Stort intresse för FSO-dagen

  På bara fyra dagar är redan närmare en tredjedel av platserna till FSO-dagen bokade. - Det visar att uppmaningen att anmäla sig snabbt verkligen är befogad. Vi har ju bara ett begränsat antal platser

 • 2017-09-30
  Ny utbildning i Skövde

  Från och med vårterminen 2018 går det att läsa till förskollärare och grundlärare F-3 i Skövde. Detta tack vare ett samarbete mellan högskolorna i Skövde och Borås.

 • 2017-09-29
  Nya läroplanen fokuserar på utbildning

  För 20 år sedan kom dagens läroplan för förskolan. Nu ses den över av Skolverket på uppdrag av regeringen. Den 11 september presenterade myndigheten ett första förslag till en förändrad läroplan för f

 • 2017-09-28
  FSO inför jourtider

  FSO:s jourtelefon är öppen för medlemmar för akut rådgivning varje dag året runt. Kansliet har dock beslutat att från den 1 oktober införa särskilda jourtider varje dag.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9