Ny utbildning i Skövde

2017-09-30

Från och med vårterminen 2018 går det att läsa till förskollärare och grundlärare F-3 i Skövde. Detta tack vare ett samarbete mellan högskolorna i Skövde och Borås.

Samarbetet lovordas av kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund.

- Lärarbristen är stor i hela landet. Ser man till Västra Götalandsregionen är Skaraborg den enda delregionen som inte har någon egen lärarutbildning, så hos oss är problemet kanske extra stort, säger Hillevi Larsson, utbildningsstrateg på kommunalförbundet.

Högskolan i Borås är det lärosäte som kommer att ansvara för utbildningen, men den ges i lokaler på Högskolan i Skövde. Anita Kjellström, universitetslektor vid Högskolan i Skövde och chef för Sektionen för förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås, är en av dem som har lett samarbetet mellan de båda högskolorna.

- Det är en styrka att Skövde får ta del av de lärarutbildningar som redan är etablerade i Borås. Samtidigt kommer vi att utnyttja de styrkeområden som finns på Högskolan i Skövde, som till exempel IT, för att få en lokal profil på lärarutbildningarna här, säger hon.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9