"Sluta att stänga av barn från förskolan"

2017-10-06

Barn som redan är utsatta och behöver förskolan, stängs ibland av när föräldrarna inte har betalat avgiften. Men kommuner som agerar så åsidosätter både skollagen och barnkonventionen, skriver forskarna Sevim Celepli och Ingrid Engdahl i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

En undersökning våren 2017 vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet visar att barn regelmässigt stängs av från förskolan, då barnomsorgsräkningen inte betalas. I Stockholm blev
exempelvis minst 22 barn avstängda under år 2016. Rutinen att stänga av barn från förskolan bekräftas i en mastersuppsats där åtta förskolechefer från olika kommuner i Stockholms län intervjuades om avstängning på grund av obetald barnomsorgsavgift.

Samtliga förskolechefer tar upp om dilemmat att föräldrarna inte har gjort rätt för sig genom att inte betala avgiften, vilket skulle rättfärdiga att platsen inte tillhandahålls dem. Samtidigt menar de att det är olyckligt att barnet straffas på grund av föräldrarnas ansvarslöshet.

Flera förskolechefer har bromsat och förhindrat avstängning, exempelvis genom anmälan till socialtjänsten om att ett barn riskerar att fara illa och genom individuell prövning av barnets eget behov av förskola. Förskole­chefer som inte uppfattar sig ha befogenheter påverkar inte aktivt beslutet om avstängning. Men att en prövning av barnets bästa i avstängningsfall är beroende av respektive förskolechef är inte rättssäkert.

Kommuner som fråntar barn sin förskoleplats åsidosätter både skollagen och barnkonventionen. Artikel 3 i barnkonventionen innebär att barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Vi har dock funnit att i avstängningsbesluten åsidosätts ett sådant barnperspektiv och vuxenperspektivet tar över. I dagens system är det barnet som får ta konsekvensen när föräldrarna inte betalar avgiften. Detta är förlegade rutiner och system som inte hängt med i lagstiftningen, skriver artikelförfattarna.
(Svenska Dagbladet)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9