Snabb inskolning gör föräldrarna trygga

2017-10-12

När föräldrarna är aktiva i inskolningen får personalen snabbare förståelse för barnet. Samtidigt transformeras föräldrarna till sin nya roll: den att bli förskoleförälder.

Maria Simonsson, biträdande professor på Linköpings universitet, har i fokusgrupper med sju olika förskolearbetslag undersökt erfarenheter av att gå över från den traditionella inskolningen på 14 dagar till den kortare, föräldraaktiva.

- Många pedagoger var främmande inför metoden i början. Men sedan var man glatt överraskad att det gick så bra som det gick, säger Maria Simonsson.

Personalen tyckte att de lärde känna föräldrarna på ett helt annat sätt. I traditionell inskolning ser föräldrarna bara ett smalt snitt av förskolan och situationerna är ofta arrangerade för inskolningen. Med den föräldraaktiva metoden får föräldrarna i stället vara med i den vanliga verksamheten under en större del av dagarna, se rutiner och lära känna de människor som finns på förskolan.

- Det gav föräldrarna en trygghet, upplevde arbetslagen. De fick också möjlighet att prata mer direkt med föräldrarna om barnet, eftersom de fanns närvarande och gick bredvid under så lång tid, säger Maria Simonsson.
(Pedagogiska Magasinet)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9