Kritik mot kvalitetsgranskning

2017-11-22

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan får kritik för att fokusera för mycket på brister och problem, men generaldirektör Helén Ängmo försvarar myndighetens arbetssätt.

Förskolan är inte överallt så bra som den borde vara. Om­sorgen om barnen fungerar vanligen fint, men inom undervisningen brister det på många håll. Problem finns på alla nivåer; från huvudmän som inte hittar metoder att styra och följa upp arbetet, till personal på enskilda förskolor som inte vet hur de ska utföra sitt pedagogiska uppdrag - eller inte ges tid att planera, utvärdera och utveckla arbetssätten. Det är några resultat av Skolinspektionens första stora nationella granskning av kvaliteten inom förskolan, skriver forskolan.se.

- Den generella bilden är inte oroande, men skillnaderna mellan förskolorna är det. Alla barn får inte den undervisning de har rätt till. Verksamheten är inte likvärdig, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Granskningen är ännu inte avslutad, men resultaten har redovisats efter hand - och redan fått mothugg. Förskollärare har tyckt att kraven är för många och svåra att nå och att Skolinspektionen lägger för mycket fokus på brister och problem. De befarar att kritiken kan leda till en negativ spiral, som när skolan plågades av dåliga Pisa-resultat.

- Om det finns en sådan risk måste man ändå vara medveten om att förskolan numera är en del av utbildningsväsendet. Det kan tyckas att kraven på förskollärarna är höga, men så är det för alla lärare. Läroplanen har många mål och det kan finnas spänningar mellan vissa av dem. Det är upp till professionen att vara påläst, tolka och prioritera. Ett gott lokalt arbete räcker långt - vi ser ju att vissa förskolor lyckas bra, säger Helén Ängmo.
(Forskolan.se)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9