Statsbidrag att söka 2018

2017-11-22

Huvudmän som driver förskolor och skolor kan ansöka om statsbidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag. Syftet med bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen.

Huvudmän i fria förskolor kan söka följande statsbidrag:

Statsbidrag för Läslyftet i förskolan, ansökningstid 1 januari-1 februari 2018.

Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder, ansökningstid 15 januari-15 februari 2018.

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan, ansökningstid 1 april-2 maj 2018.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9