Inbäddad undervisning präglar förskolans vardag

2017-12-21

I mötet mellan barn och pedagog i förskolans vardagliga rutiner flätas omsorg, fostran, och lärande ständigt ihop. Forskaren Sara Dalgren vid Linköpings universitet definierar det i sin avhandling "Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i förskolans vardag som inbäddad undervisning".

Vad handlar avhandlingen om?

- Om det sociala samspelet mellan pedagoger och barn i just vardagliga rutiner och situationer i förskolan. Exempelvis sång-, frukt- och matstunder och liknande. Avhandlingen baseras helt på videoinspelningar från tre förskolor där jag transkriberat och analyserat vad som händer i samspelet mellan barn och pedagog i vardagliga situationer, säger Sara.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Att det i dessa möten mellan barn och pedagog sker en sammanflätning av omsorg, fostran, möjligt lärande och lite lek. En förskolelunch kan omfatta allt från måltidsnormer och språkstödjande praktik till matematik. Lek på en gungbräda utvecklas till att utforska fysikens lagar med tyngd- och jämvikt. Allt det här sker i stunden i samspelet mellan barn och pedagoger. Det gäller även för de allra minsta barnen. Här kommunicerar pedagoger och barn med hjälp av kropp och saker och barnen blir delaktiga utan att kunna prata.
(Skolporten)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9