Mässlingutbrott i Göteborg

2017-12-27

Under julhelgen har flera fall av mässling rapporterats på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands. Infektionen ger bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation.

De allra flesta barn vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Därför är sjukdomen ovanlig i Sverige. Den som tidigare haft mässling eller är vaccinerad kan inte bli åter sjuk.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har man under julhelgen gått upp i beredskapsläge efter mässlinglarmet på sjukhuset. Man befarar att fler kan ha smittats och ringer runt till hundratals personer som har befunnit sig i närheten av de insjuknade.

Symtom på mässling:
- De första symtomen är hosta, hög feber och röda ögon.
- Efter 3-4 dagar får man röda utslag i ansiktet och på kroppen.

VIKTIGT!!! Om du misstänker mässling - ring 1177 innan du söker vård. Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum eller söka på sin vårdcentral.

Ring 1177 Vårdguiden för rådgivning:
· Svenska 1177
· Somaliska 0771-1177 91
· Arabiska 0771-1177 90

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9