PRESSMEDDELANDE FRÅN FSO: Regeringsförslag raderar ut föräldrakooperativen

2018-01-11

Ägare och ledning ska från nästa år bara få tillstånd för verksamheten om man kan visa att företagets ekonomi är god, att man har erfarenhet och kunskap om välfärden och att man inte har begått brott.

- Syftet är att få bort aktörer som är kriminella och direkt oseriösa, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till SVT Nyheter.

Förslaget som regeringen i dag lämnar till Lagrådet innebär att man från och med nästa år vill införa en ägar- och ledningsprövning för privata aktörer inom skolan och omsorgen. Bakgrunden är den ägarprövningsutredning som alliansregeringen tillsatte 2012 och som blev klar för tre år sedan.

Bland annat ska ägare och ledningen visa att man har kunskap och erfarenhet av den välfärdsverksamhet man vill bedriva och vilka regelverk som gäller. Dessutom ställs krav på "ekonomiska förutsättningar" för att bedriva verksamheten för att undvika plötsliga konkurser.

- Detta slår direkt mot våra medlemmar som är idéburna föräldrakooperativ. Över hälften av huvudmännen inom fristående förskolor kommer direkt att påverkas av detta, säger Mimmi von Troil, vd för branschorganisationen FSO Fria förskolor.

- FSO menar att ägarprövningsutredningen inte har beaktat de skillnader som finns avseende drivkraft och mellan vinstdrivande och idéburet. När det gäller förskoleområdet konstaterar utredningen att majoriteten av aktörerna inom förskolan är idéburna (ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser och trossamfund). Mindre än en tredjedel av huvudmännen var aktiebolag och dessa representerade 38 procent av förskoleenheterna men trots detta är aktiebolagslagen den enda lag som utredningen uttalat hänvisar till och exemplifierar med, säger FSO:s vd Mimmi von Troil och hänvisar till tre punkter som hotar föräldrakooperativen, alltså de flesta av FSO:s medlemmar:

1. Kravet på erfarenhet och ekonomisk stabilitet kommer att förhindra att föräldrainitiativ har möjlighet att starta förskolor när kommunen lägger ner.
2. Kravet på godkännande innan styrelse väljs innebär att man fullständigt åsidosätter de grundläggande principerna om att en förenings medlemmar själva äger rätten att utse sina företrädare.
3. Ökade kostnader då myndigheterna kommer att ha rätt att ta ut avgifter vid prövning av lämplighet av styrelse och ägare. För en liten förening kan det innebära att nya föräldrar ska prövas innan de blir medlemmar i föreningen då de då faktiskt också blir ägare.

- Rent krasst kan kraven på ägarprövning i ett slag radera ut föräldrakooperativa förskolor från Sverige, säger Mimmi von Troil.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9