Fler fall av mässling i Göteborg

2018-01-12

Utbrottet av mässling som började den 10 december pågår fortfarande. Antalet personer som insjuknat i det aktuella utbrottet växer och är den 9 januari 23 fall. Smittspridning av mässling har skett såväl inom vården som i övriga samhället. Kontaktspårning inom vården pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vårdcentraler och en jourcentral i Göteborgsområdet. Nya fall av mässling kan insjukna upp till 18 dygn efter senast möjliga smittotillfälle, det vill säga, från i dag till och med slutet av januari 2018. Tidpunkt kan komma att justeras om nya fall tillkommer.

Fakta om mässling
Mässling är den mest smittsamma sjukdomen vi känner till. Smittan är luftöverförd och kan ske när man befinner sig i samma lokal som en person med mässling i smittsamt skede, såsom akutmottagningar och andra vårdenheter. Det innebär att smitta också kan ske i hemmen, affärslokaler och andra offentliga lokaler där många vistas.

Även om immuniteten generellt är god i befolkningen och de flesta är vaccinerade, finns det personer med otillräckligt skydd. Vid nya fall av mässling sker alltid en omfattande smittspårning för att så långt som möjligt kartlägga smittvägar och undvika smittspridning.

Vaccination mot mässling ger ett effektivt skydd mot sjukdomen. Skyddet inträder omgående efter att vaccinationen är given.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9