Smitta, Hygien och Livsmedelshantering


Ett samarbete om smittskydd och egenkontroll, två viktiga områden där lite arbete kan betyda stor skillnad.

I kursen ingår dokumentation, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Pris 2.495 kr + moms per person för medlemmar i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen
Pris 2.995 kr + moms per person för övriga


SMITTA och HYGIEN PÅ FÖRSKOLAN
9.00-12.00

- Hur fungerar städningen på förskolan?
- Är barnen ofta sjuka?
- Kommer smittan från förskolan eller hemmet?
- Vilka produkter ska vi använda för att hålla hög hygiennivå på förskolorna?
- Hur kan vi förebygga smittspridning?

Västra Götalandsregionen har haft ett treårigt projekt för att förbättra hygienrutinerna på förskolorna. En hygiensjuksköterska har arbetat med utbildning och information till förskolorna inom kommunen men detta kommer även att gynna de enskilda förskolorna på sikt. Detta och mycket mer kommer upp under dagen när personal från Smittskyddsenheten informerar om hur vi ska arbeta förebyggande i förskolorna.

LIVSMEDELSHANTERING
13.00-15.30

- Egenkontroll, vad är det?
- Hur ser dokumentation och handlingsplaner ut?
- Nya Livsmedelslagen - Vilka krav ställer den?
- Vem får röra sig i förskolans kök?
- Måste jag byta kläder, tvätta mina händer mm?
- Vilken temperatur ska kylskåpen, frysar samt ugn och spis hålla?
- Hur länge får jag varmhålla maten?

Det finns många regler att hålla reda på. Känner ni inte till dem är denna kurs ett måste om förskolan hanterar mat. Även mellanmål samt frukostar ingår i detta arbete. Föreläsare från Anticimex med många års erfarenhet från restaurangbranschen ser till att ni får den kunskap som behövs för att uppfylla lagens krav.

För mer information, maila till utbildning(a)ffso.se.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9