Branschrekommendationer och checklistor

FSO Fria förskolor har tagit fram ett antal rekommendationer och checklistor för fria förskolor. Som branschföreträdare följer FSO utvecklingen i förskolevärlden och uppdaterar rekommendationerna kontinuerligt.

I de fall rekommendationerna hänvisar till särskilda blanketter kan FSO:s medlemmar logga in och hämta dessa. Som namnet anger handlar det om rekommendationer. Dessa är inte är juridiskt bindande utan ska fungera vägledande som hjälp och stöd till FSO:s medlemmar.

I spalten till höger återfinns FSO:s branschrekommendationer.

Klicka här för checklistor


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9