Hur länge ska man spara barnens närvarotider?


Den fria förskolan har inga krav på sig att spara barnens närvarotid alls. Dock rekommenderar vi att man sparar den läsårsvis då det är en trygghet för både huvudmän och föräldrar eftersom:
 
- den är en del i det systematiska kvalitetsarbetet
 
- man kan behöva titta bakåt när man utvärderar t ex användningen av vikarier
 
- närvarostatistiken kan vara en viktig del vid ansökan om tilläggsbelopp
 
- den kan vara en viktig del när man misstänker att barn far illa.

Klicka här för att ladda ned en PDF av denna text.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9