Information till dig som har barn i förskolan

För det mesta är det underbart att vara mamma eller pappa. Men ibland kommer stunder när det sannerligen inte är lätt att vara förälder. Då kan det vara skönt att veta vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp. Förutom förskola, fritids, och skola så finns det andra resurser för att barn och föräldrar ska kunna få extra hjälp och stöd vid behov. Här nedan finns lite tips på vart man kan vända sig kostnadsfritt. Det är enkelt att ringa och boka tid och du kan även anonymt få rådgivning om du funderar över något. Kom ihåg att ju tidigare man ber om hjälp, desto lättare är det att åtgärda ett problem.
 
Barnavårdcentralen BVC: Förutom hälsokontroller, förebyggande hälsovård, utvecklingsbedömning och vaccinationer ger BVC även rådgivning och stöd till föräldrar. Här har man även möjlighet att gå på föräldrautbildning. Det finns alltid en barnpsykolog på BVC. På vissa barnavårdscentraler finns det också tillgång till en socialsekreterare.
 
Barn-och Ungdomspsykiatrin BUP: Här ges stöd, råd och behandling för barn som får psykiska problem och deras familjer. Är man tveksam till vilken typ av hjälp barnet behöver kan man boka tid för ett bedömningssamtal eller rådfråga på telefon.
 
Socialtjänsten: Socialtjänsten har ett kontor i varje stadsdel. På barn- familj- och ungdomsenheten kan man få rådgivning i frågor som rör barn och föräldraskap. Socialtjänsten har resurser för att ge stöd och vägledning under kortare och längre perioder. Du kan vända dig direkt till socialtjänsten per telefon och boka tid för besök och det går även bra att ringa anonymt och ställa frågor.
 
Kontakt med förskolepersonalen: Det är en fördel för barnet om personal och föräldrar skapar en förtroendefull relation med en öppen dialog kring det som gäller barnet. Det mesta kan då klaras ut i vardagskontakten. Är personalen oroliga över att ett barn far illa och bedömer att annat stöd behövs är de skyldiga enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§ att kontakta socialtjänstkontoret för vidare bedömning av stödinsatser. Detta sker för det mesta i samarbete med föräldrarna.

BRIS Vuxentelefon om Barn har öppet vardagar kl 11-13, telefon 077-150 50 50 Rädda Barnens Föräldratelefon 0200-786 786, Föräldratelefonen (Sfph) 020-85 20 00.

Klicka här för att ladda ned en PDF av denna text.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9