Delegationsbeslut

Enskilda huvudmän som är godkända enligt skollagen (SFS 2010:800) 2 kap 5 § har därmed ett lagstadgat ansvar för utbildningen (SFS 2010:800 2 kap 8 §).
 
Av skollagen (SFS 2010:800) 2 kap 9-11 §§ framgår vem som får anställas som förskolechef, befattningens uppgifter samt behörighetskrav.
 
När styrelsen beslutar att förskolechefen ska utföra arbetsuppgifter som styrelsen har ansvaret över, måste en delegationsordning fastställas.

Klicka här för att komma till förslag på delegationsordning.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9