Öppettider


Vad säger skollagen?
Fria förskolor styrs av samma regelverk som kommunala förskolor. Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. Detta innebär att erbjudande om plats och vistelsetid på fria förskolor regleras i skollagen (SFS 2010:800 8 kap 3-7 §§).

Allmän förskola: Från höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till förskola under minst 525 timmar om året. Det innebär att barnet är garanterad förskoleverksamhet 15 timmar per vecka men inte under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov eller jullov. Allmän förskola är avgiftsfri. Ordinarier förskoleplats: Barn ska från ett års ålder erbjudas plats i förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. För ordinarie förskoleplats ska avgift betalas enligt bestämmelser i förordningen om maxtaxa i förskolan (SFS 2001:160).

Klicka här för att ladda ned förslag till rekommendation för öppettider.© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9