Registerkontroll


Får förskolan kräva in utdrag ur belastningsregistret av föräldrarna?

I bland uppstår frågan om förskolan har rätt att kräva att föräldrar ska lämna in utdrag ur polisens belastningsregister. Svaret är att en sådan begäran inte har något som helst stöd i lagstiftningen utan snarare tvärtom. Den enskilda förskolan kan göra sig skyldig till brott mot PuL (Personuppgiftslagen) och ELF (Lagen om ekonomiska föreningar). Detta innebär att inte heller kommunen som tillsynsmyndighet har rätt att ställa sådana krav på förskolan.

Utdrag ur polisens belastningsregister får BARA begäras när någon erbjuds ANSTÄLLNING. Lag 2000:873. Föräldrar som gör arbetsinsatser exempelvis jour gör detta som medlemmar (medlemsinsats) i en ekonomisk eller ideell förening och inte som anställda. Detta under förutsättning att föräldrar inte erhåller lön, semesterersättning eller annan gratifikation (vilket är skattepliktigt och inkomstuppgift ska skickas till föräldern samt förskolan skall erlägga arbetsgivaravgift mm).

Klicka här för att ladda ned en PDF av denna text.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9