Kommunikativt ledarskap

(fd Chefens huvudvärk)


I FSO-familjen vet vi att det inte är någon barnlek att driva en förskola. Vi vet också att det inte är en barnlek att vara förskolechef. Det är många lagar och regler att följa och det är inte helt ovanligt att förskolechefen också arbetar en viss del i barngrupp. När föreståndaren blev förskolechef ökade ansvaret och med det arbetsuppgifterna. Fler timmar måste förläggas till administration och mer än ofta lägger en förskolechef betydligt mer tid än schemat har timmar.

FSO:s rådgivare får ofta frågor kring förskolechefens ansvar och mandat. Vårt enkla svar är att förskolechefen ansvarar för förskolans inre organisation och huvudmannen för den yttre. Men vad är inre respektive yttre organisation? FSO har tagit fram en hel utbildningsdag där du möter andra förskolechefer. Dagen behandlar alla delar som förskolechefen ansvarar för i förskolan och de delar som, genom delegation, ingår i hans/hennes arbetsuppgifter. Vilka lagar och regler gäller och när har förskolechefen mandat att säga nej till krävande föräldrar? Har till exempel förskolechefen rätt att besluta om fotografering vid högtidsfirande på förskolan?

Vi tittar på olika scenarier och situationer som uppkommer på arbetsplatsen varje dag. Situationer som rör arbetsmiljö, kränkningar, vårdnadstvister och lagar i stort.

- Hur hittar man balansen i att vara både chef och kollega?
- Vilket inflytande ska förskolechefen ha i ekonomiska beslut?
- Hur ska förskolechefen hantera en mobbningssituation i personalgruppen?
- Vilket ansvar har förskolechefen för de anställdas arbetsmiljö?
- Hur hanterar man föräldrar som är i vårdnadstvister?
- Vilket ansvar har förskolechefen i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd?
- Vad ingår egentligen i den inre organisationen?
- Vad gör man när huvudmannen inte vet vilket ansvar den har?

Ingen förberedelse behövs för kursen, men vi hör gärna exempel på situationer när vi under dagen diskuterar i smågrupper.

Heldag förlagd i konferenssal - minst 15 deltagare.

Kursen Kommunikativt ledarskap kan förläggas i hela landet.

Kommande utbildningsdatum:

Vecka 5 2018 i Göteborg.

Pris:      2.495 kr + moms per person. Endast för medlemmar i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen. Uppge medlemsnummer vid bokning.
 

För mer information maila till utbildning(a)ffso.se.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9