Rekommendation om brutet räkenskapsårFSO rekommenderar brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni. Grunden för en bra förskola är en hållbar ekonomi. Med hänvisning till att så många kommuner fattar sena beslut om bidragsbeloppen till fristående förskolor ger ett brutet räkenskapsår möjlighet till bättre planering och framförhållning i förskolans ekonomiska arbete. Anmälan om brutet räkenskapsår görs till Skatteverket.

Klicka här för att ladda ned en PDF av denna sida.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9