Dataskyddsförordningen

Nya regler för personuppgiftsbehandling

I maj 2018 kommer Personuppgiftslagen (PUL) att ersättas av en ny EU-förordning, Dataskyddsförordningen. Den nya EU-förordningen kommer att medföra en väsentlig stärkning av skyddet för den personliga integriteten. För företag, myndigheter och organisationer kommer betydligt strängare krav att ställas för att skydda integriteten och den enskilde kommer att få större rättigheter. Överträdelser mot den nya EU-förordningen kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bland annat en straffavgift på upp till 4 procent av omsättningen eller 20 miljoner euro. De kommande förändringarna är omfattande och kräver att alla organisationer påbörjar sitt arbete med att se över sin befintliga behandling av personuppgifter redan nu för att hinna vidta nödvändiga anpassningar innan de nya reglerna träder i kraft 2018.

Exempel på förändringar
Som exempel på de krav som införs genom den nya EU-förordningen kan följande nämnas:

• Utökade krav på informationsplikten till de registrerade. 
• Ovillkorlig informationsplikt till alla registrerade i ett register som har blivit hackat.
• Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
• Krav på införande och tillhandahållande av integritetspolicies.
• Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter eller känsliga personuppgifter.
• Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet.

Lars Melin

Kursinnehåll
Genom denna kurs – med praktisk inriktning - erhålls fördjupad information om vilka nyheter och förändringar som väntar, vilka åtgärder som behöver ske före 2018 och även närmare information om de utökade krav och det utökade ansvar som läggs på personuppgiftsombudet. 

Utförare
Ansvarig utförare för utbildningen DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – Nya regler för personuppgiftsbehandling är advokaten Lars Melin på Advokatfirman Lindahl. Lars är integritetsexpert med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning inom integritetsrättsliga frågor. Han är personuppgiftsombud och rådgivare för flera stora kommunala bolag och organisationer samt har under lång tid varit rådgivare för flera av Sveriges största informationsleverantörer. Lars håller löpande utbildningar inom integritetsrätt.

Kursen är avsedd för medlemmar i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen, erbjuds alltså inte externt. Uppge medlemsnummer vid bokning. Medlemmar i Famna erbjuds kursen till samma pris, ange FAMNA som bokningskod.

Datum och plats för nästa kurs är ännu inte bestämd.

Pris per person: 2.295 kronor + moms inklusive lunch.
© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9