Sekretess / Tystnadsplikt

Alla som är, eller har varit, verksamma inom privat förskola, skola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller förskoleklass omfattas av tystnadsplikten i skollagen. Detta omfattar all pedagogisk personal, chefer, administratörer, styrelseledamöter men även föräldrar som är medlemmar i ett föräldrakooperativ. 

Tystnadsplikten innebär att du som är verksam inte får lämna ut uppgifter om enskilda personer till obehöriga eller till någon myndighet. Det är alltså förbjudet att muntligen, genom att en handling lämnas ut, visas upp eller om innehållet i handlingen röjs på annat sätt lämna ut uppgifter. Tystnadsplikten gäller även för uppgifter om anställdas personliga förhållanden. Förbudet gäller även efter det att anställningen avslutats eller verksamheten upphört. Brott mot tystnadsplikten är straffbart. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas till dagsböter eller fängelse, ofta i kombination med skadestånd.

För mer information, lagtext samt blankett för underskrift - klicka här!

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9