Remissvar

Början av 2017 har varit fylld av remisser på utredningar av olika slag, och som på olika sätt har berört förskolans värld. FSO Fria förskolor har därför lämnat in fyra svar på regeringens remisser, och här nedanför kan du ta del av dem.

"Ordning och reda i välfärden"

"Det stämmer! Ökad transparens och mera lika villkor"

"Utredningen om ökad insyn i välfärden"

"Vissa skollagsfrågor – del 4"

 

Debattartikel i Dagens Nyheter 17 februari 2017
- FSO och fem andra organisationer protesterar mot Välfärdsutredningen.

 

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9