Är du trygg i din roll som vuxen och pedagog när ett barn signalerar otrygghet, vänder sig inåt och i tysthet ropar på hjälp eller på andra sätt visar att något är fel i barnets omgivning? Genom FSO:s nya utbildning Våga Vara Trygg stärker du dina kunskaper om anmälningsplikten, du lär dig lyssna på barnen och ta ställning. Våga Vara Trygg ger dig kunskapen och verktygen för att du på bästa möjliga sätt kan ge barnen den trygghet de behöver när det krisar. Utbildningen omfattar två heldagar.

Föreläsare

Elisabeth Arnér, fd förskollärare och forskare vid Örebro universitet, föreläser om vikten av att lyssna på barnet, ditt förhållningssätt mot barnet och att skapa förtroenden.

Marie Kurzwelly, socionom och expert på krishantering, föreläser bland annat om hur du hanterar hot och kriser som kan uppstå i förskolan, samt förhållningssätt mot kollegor, föräldrar och barn.

Kursledare: Catarina Ranäng, FSO

Pris (Obs! Utbildningen omfattar två heldagar):
Medlem i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 4.850 kronor + moms/person. Ej medlem 6.300 kronor + moms/person. Priset inkluderar material, luncher och kaffe.

För mer information, maila utbildning@ffso.se.
© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9